fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene inlichtingen

AL ONZE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW

Huurvoorwaarden (*)
Zijn vermeld op achterzijde van elk contract, dat voor minimum 1 dag = 24 uur werd afgesloten. Vrachtvervoer is 1 dag = 12 uur.

  • – De bestuurder dient minstens 23 jaar te zijn en houder van een geldig rijbewijs (een voorlopig is niet geldig).
  • – De waarborg per voertuig bedraagt 500 euro te betalen bij afhaling voertuig met creditcard.
  • – De huur dient voorafgaandelijk aan de huurperiode voldaan te worden.
  • – Al onze facturen zijn contant betaalbaar,betwistingen moeten binnen de 8 dagen na ontvangst van factuur schriftelijk worden gemeld.
  • – Alle boetes en retributies vallen ten laste van de bestuurder.
  • – In onze voertuigen is het verboden te roken, alsook dieren niet toegelaten.
  • – Bij verlies van boorddocumenten en sleutels betaald de huurder een schadevergoeding.
  • – Einde van de huur: bij binnenbrengen van de wagen dient deze volgetankt te zijn, zo niet rekenen wij extra kost van 30 euro.
  • – De huur neemt pas een einde wanneer de sleutel van het voertuig in ons bezit is.

(*volledige huurvoorwaarden bij huurcontract)

Bestuurders
De wagen mag alleen bestuurd worden door de huurder of personen die op het contract ingeschreven zijn.

Reservaties
Telefonische reservaties worden opgenomen bij duidelijke afspraak van dag en uur. Deze reservatie wordt echter zonder tegenbericht 1 uur na het verstrijken van de afspraak automatisch geannuleerd.